10 mei 2022

Verpleegkundige, dat blijf je niet zomaar!  

Home / Artikelen / Verpleegkundige, dat blijf je niet zomaar!  

Ook al heb je je verpleegkundige basisopleiding doorlopen, als verpleegkundige ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Het begint bij een van de twee beroepsopleidingen voor verpleegkunde, een op mbo-niveau (niveau 4) en een op hbo-niveau, hbo-verpleegkunde. In de praktijk mbo-v en hbo-v genoemd. Tijdens deze opleidingen verpleegkunde worden studenten breed opgeleid, zodat ze in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunnen.

Wanneer je als verpleegkundige deze beroepsopleiding hebt afgesloten, moet je je registreren in het BIG-register. Dat is een garantie voor de deskundigheid die je op dat moment hebt. Maar jaren later zegt die registratie niet zo veel meer over je deskundigheid op dat moment. Daarom moet je als verpleegkundige om de vijf jaar kunnen aantonen dat je jouw vak nog op een goede manier kunt uitoefenen, de zogenaamde herregistratie BIG. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: 1.) heb je het verpleegkundige beroep de laatste vijf jaar daadwerkelijk uitgeoefend? En 2.) ben je op de hoogte van de actuele stand van zaken in je vak?

De BIG registratie focust zich op het eerste punt. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)  bewaakt het tweede punt. De beroepsvereniging heeft hiervoor een kwaliteitsregister (Kwaliteitsregister V&V) opgezet. In dit register kunnen verpleegkundigen hun deskundigheid bevorderende activiteiten (DBA’s ) registreren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) erkent het Kwaliteitsregister V&VN als professionele standaard voor deskundigheid bevordering van verpleegkundigen en verzorgenden. De inschrijvingen in dit register bieden garantie dat de deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden op peil is en blijft. Maar deskundigheid bevordering alleen is niet genoeg. Het lezen van vakliteratuur, of het bijwonen van congressen en volgen van opleidingen en cursussen vergroot de kennis van verpleegkundigen en heeft zodoende een positief effect in het dagelijkse werk.

Verpleegkundigen zijn continu bezig zich verder te professionaliseren. Op basis van kennis en inzichten die binnen de verpleegkundige beroepsgroep zijn ontwikkeld, ontwikkelt iedere verpleegkundige een eigen kijk op de aard en het belang van hun beroep en op hun taken en verantwoordelijkheden waar ze mee te maken hebben. Dit leidt er toe dat iedere verpleegkundige hun beroep op een overtuigende, adequate en collegiale manier uitoefenen in de praktijk en zo een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de verdere professionalisering van het vak.

De ZK-Academie biedt (leerling) verpleegkundigen verschillende cursussen en opleidingen om hun deskundigheid te bevorderen en zich individueel te professionaliseren, klik hier voor ons aanbod aan zorgcursussen en opleidingen.  

Mannen en vrouwen op de werkvloer: De vooroordelen

Vooroordelen op grond van geslacht vormen een belemmering voor vrouwen op de werkplek. Of het nu opzettelijk of onbewust is, vooroordelen maken het moeilijker voor vrouwen om aangenomen en gepromoveerd te worden en hebben een…

Lees meer
16 november 2022
2 minuten
Online leren als partner in een leven lang leren

Dat wij van ZK-Academie vinden dat online leren een vast onderdeel uit zou moeten maken van het lesaanbod in het voortgezet onderwijs, zal niemand verbazen. Het aanbieden van online leerstof biedt ons immers de gelegenheid…

Lees meer
21 oktober 2022
2 minuten
Digitalisering in het onderwijs: de feiten op een rijtje.

De introductie van digitalisering in het onderwijs is een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Stap voor stap maakt het traditionele klaslokaal plaats voor virtuele klaslokalen, blended learning en hybride leeromgevingen. ZK-Academie zette wat…

Lees meer
28 september 2022
2 minuten
1 2 3 15
Contact
Zwaardstraat 16 (Oude Ambachtsschool)
2584 TX Den Haag
070-7850107
Stuur ons een bericht
© 2022 ZK Academy
apartmentcartphone-handsetmapenter-downmagnifierchevron-down