30 augustus 2021

Primair Onderwijs behoeft professionele vaardigheden!

Home / Artikelen / Primair Onderwijs behoeft professionele vaardigheden!

Leerkrachten voor primair onderwijs is niet voor iedereen weggelegd. Ik ben overtuigd dat dit een gave is. Het is niet enkel uw leerlingen iets bijbrengen, maar soms fungeert je als vertrouwenspersoon tot zelfs vriend. Het beroep leerkracht is nooit simpel geweest maar in de 21 de eeuw maakt dit nog wat spannender.

21ste  Century Skills

Toen ik naar school ging, moesten we naar de leerkracht luisteren en hadden geen persoonlijke inbreng in het primair onderwijs. Dit verbeterde wel wanneer we wat ouder waren en kregen een beetje inbreng. Maar nu in de 21ste eeuw worden de kloof tussen de leraars en leerlingen een stukje verkleind. De vaardigheden in de 21ste eeuw is ook sterk verbeterd en het materiaal die ze kunnen gebruiken, heeft veel vooruitgang geboekt. De kinderen worden meer betrokken met wat ze leren. In ons cursuspakket leren we u de 21ste eeuw vaardigheden in het primair onderwijs. Ook in het primair onderwijs wordt er erge nadruk gelegd op het belang van samenwerking.

In het cursuspakket maakt u ook kennis met STEAM. Dit helpt leerlingen om een hoger level in het leven te bekomen.

Arbo

Ook op school gebeuren regelmatig een ongeval. Dit is niet altijd te vermijden. Maar we moeten wel weten wat we moeten doen, om dit binnen de perken te houden. In de cursus leren we de richtlijnen hoe we omgaan met ongevallen binnen de schoolpoort.

Communicatie

In de cursus wordt er gesproken over voortgangsgesprekken. Wat houdt dit in? Dit is een belangrijk onderdeel in de vooruitgang van de leerling. Ze bespreken dit vooral met de ouders. Soms gebeurt het dat hun zoon of dochter hierbij ook aanwezig is. Ik vind dit zeer belangrijk dat ze mee aanwezig zijn op dat gesprek, het gaat trouwens over hun toekomst. Kinderen en jongvolwassenen worden al genoeg in een hokje geduwd en dit helpt niemand verder.

Didactiek

In de scholen proberen we coöperatief te werken, wat betekent dit concreet dat we trachten de samenwerking tussen de leerlingen onderling en de leerkracht op en top te krijgen. Dit moet bijna perfect zijn. Is dat altijd zo, nee natuurlijk niet. In de cursus krijgt u tips en tricks om de samenwerking tussen de verschillende partijen optimaal te krijgen.

Veel leerkrachten die juist opstarten zien soms door het bos de bomen niet meer. Maar de cursus helpt u een stuk vooruit. En natuurlijk kunt u steeds terecht bij uw collega’s.

In de klas een escape room maken, ik zie al dat er verschillende mensen onder ons hun wenkbrauwen fronsen. Ik begrijp het. En toch begrijp ik dat er nood aan is om kinderen een ruimte geven om even tot zichzelf kunnen komen.

In de scholen proberen ze nu handelsgericht te werken zodat de kinderen zich goed voelen in de volwassen wereld die na hun studies open ligt. Maar al vanuit het primair onderwijs wordt voor een stuk bepaald. In de cursus komt het onderwerp implementeren aan bod. U gaat dit nader bekijken wanneer u het cursuspakket primair onderwijs gaat volgen.

Ook in het primair onderwijs hebben we leerlijnen die onze kinderen door moeten worstelen. Welke de leerlijnen zijn, leren wij u in onze cursus. Dit gaat van rekenen naar taal en er nog veel tussen.

We moeten proberen om onze kinderen leren zichtbaar te maken. Hoe doen we dit? Komt u in onze cursus te weten.Elk kind ontwikkel op eigen ritme naar eigen kunnen. Maar in onze cursus leren wij u welke ontwikkelingsmaterialen we hebben voor de verschillende tussen doelen. Soms moeten kleuters ook bepaalde handelingen onder de knie krijgen en dit leren we u in de cursus hoe je dit doet.

Digitale vaardigheden in Primair Onderwijs

Op sommige momenten schrik ik van dat onze kleuters zo goed zijn met computer en/of tablet. Ze groeien er ook mee op. In de groepen worden regelmatig gebruik gemaakt van een digibord.

Waarom digitaal leren in de groepen belangrijk is? Dit komt u te weten in onze cursus.

Maar er is ook een negatieve kant aan het digitaal werken. Er zijn bepaalde mensen die het leuk vinden om in server van scholen of andere bedrijven binnen te breken om gegevens te bemachtigen. Kunnen we dit tot nul beperken, daar vrees ik voor. Maar met constante bijsturing gaan we er wel dicht naar perfectie. Maar we moeten hen altijd een stapje voor zijn.

Kennisnet

In de cursus laten wij u kennismaken met kennisnet en leren wij u hoe u hiermee moet werken.

Pedagogiek in Basis Onderwijs

Elke kleuter of kind is speciaal. Ze hebben elk hun eigen karaktertje. Sommige zijn stil, maar tegenover staan er een aantal die uitbundig zijn. Het leuke in ons beroep is dat we met hen beid kunnen werken en dat we ze dingen kunnen leren. Elke kleuter heeft talent of is talent aan het ontwikkelen.

Spijtig genoeg worden sommige kinderen gepest. Dit maakt niet uit of het persoonlijk gepest wordt of digitaal. Men doet dit niet! Pesten is fout. In de cursus leren men u hoe u hiermee om kunt gaan.

Op bepaalde momenten gaat u te maken krijgen met een hoogbegaafd kind. Die met hoofd en schouders boven iedereen komt. Hoe u ermee moet omgaan als leraar primair onderwijs leren wij u in de cursus.

De kinderen worden regelmatig getest, waaronder de meervoudige intelligentie. In de cursus leren wij u de verschillende soorten intelligentie aan. En hoe u dit moet interpreteren en naar moeten handelen.

De belangrijkste taak voor de leraar is zijn kinderen de motiveren om iets te leren. Sommige kinderen geven snel op en dan is de kracht van de leraar om daar tegenin te gaan en wanneer de kinderen in de opdracht slagen hen een schouderklopje geven. Dit doet voorgoed voor jong en oud.

De overheid is van principe dat ieder kind een passend onderwijs moet krijgen, ongeacht afkomst. Ze hebben er mooie theorieën van, maar de leraars moeten wel zorgen dat dit in de praktijk wordt omgezet. Wat is passend onderwijs? Dit leggen we u uit in onze cursus. Bent u nieuwsgierig start dan vandaag nog met ons cursuspakket primair onderwijs.

We proberen de kinderen hun talent te allen tijde te laten ontwikkelen in elke leeftijdsgroep.

Samenwerken

Het is zeer belangrijk dat er regelmatig worden gepraat tussen ouders en de leerkrachten van hun kinderen. We trachten de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen te betrekken. Dit doen we aan de hand van oudercontacten. Hier kunnen ouders participeren in de toekomst van hun kind.

Sociale media

In sommige gemeente gebruiken ze ook sociale media in de scholen. In de cursus leren we u welk nut dit heeft en waar we zeker met moeten opletten.

Social media primair onderwijs

Wetgeving

Ook in basisscholen is de hebben we met wetgeving te maken. We hebben AVG voor basisscholen. Er zijn voor AVG vijf vuistregels opgesteld. In de cursus leert men u welke vijf regels dit zijn. We moeten trachten om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Maar er zijn enorm veel vragen die de scholen stellen over AVG.

Er is ook belangrijk dat er een meldcode is voor kindermishandeling in het primair onderwijs. We moeten dit proberen tot het minimum te beperken en wanneer het toch voorvalt. Dit zo discreet mogelijk op te lossen in het belang van het kind.  Want we zijn niet enkel leraars maar we moeten zorgen voor het welzijn van elk kind. Kindermishandeling is niet te tolereren. We dienen ook als vertrouwenspersoon voor elk kind, ze moeten zich veilig bij ons voelen. Kan dit? Natuurlijk kunt u hiervoor zorgen. Wanneer u een vermoeden heeft, kunt u voorzichtig contact maken met het kind. Maar je mag niet enkel op uw vermoeden afgaan. Wanneer u wat meer ervaring krijgt als leraar gaat u dit sneller zien en naar handelen. En daar is niks mis mee.

Wenst u te starten als leerkracht primair onderwijs is het cursuspakket een mooie aanvulling voor uw verdere carrière. Met uw aantekeningen en kanttekeningen kunt u heel veel betekenen voor uw kinderen en collega’s. Maar u gaat zelf versteld staan wat u hierin leert. Door dit te schrijven ben ik leraars nog op een andere manier gaan bekijken en heb ik er nog meer bewondering voor. Ik ben zeker van door het cursuspakket te volgen u een verruiming krijgt in uw kunnen. En ben ik ook zeker van dat er in ieder van ons die kiest voor leerkracht dit een pluspunt is in hun ontwikkeling als leerkracht. Niet twijfelen, gewoon doen is mijn motto.

Indien u meer wenst te weten over ons cursuspakket primair onderwijs nodig ik u uit om vandaag nog te starten met dit pakket. U gaat er geen spijt van hebben. Veel succes ermee.

Cursuspakket primair onderwijs

Mannen en vrouwen op de werkvloer: De vooroordelen

Vooroordelen op grond van geslacht vormen een belemmering voor vrouwen op de werkplek. Of het nu opzettelijk of onbewust is, vooroordelen maken het moeilijker voor vrouwen om aangenomen en gepromoveerd te worden en hebben een…

Lees meer
16 november 2022
2 minuten
Online leren als partner in een leven lang leren

Dat wij van ZK-Academie vinden dat online leren een vast onderdeel uit zou moeten maken van het lesaanbod in het voortgezet onderwijs, zal niemand verbazen. Het aanbieden van online leerstof biedt ons immers de gelegenheid…

Lees meer
21 oktober 2022
2 minuten
Digitalisering in het onderwijs: de feiten op een rijtje.

De introductie van digitalisering in het onderwijs is een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Stap voor stap maakt het traditionele klaslokaal plaats voor virtuele klaslokalen, blended learning en hybride leeromgevingen. ZK-Academie zette wat…

Lees meer
28 september 2022
2 minuten
1 2 3 15
Contact
Zwaardstraat 16 (Oude Ambachtsschool)
2584 TX Den Haag
070-7850107
Stuur ons een bericht
© 2022 ZK Academy
apartmentcartphone-handsetmapenter-downmagnifierchevron-down