14 juli 2021

Jeugdzorg onze toekomst

Home / Artikelen / Jeugdzorg onze toekomst

Het cursuspakket Jeugdzorg is voor alle jeugdzorgmedewerkers die willen starten in de jeugdzorg, maar vooral ook voor mensen die zich geroepen voelt om in de jeugdzorg te stappen. Waar ik van overtuigd ben, is dat werken met onze jeugd is een roeping. Je kunt u wel in bijschaven en daarvoor is onze cursus heel handig.

Beroepscode en tuchtrecht

In onze cursus leren we u wat SKJ-accreditatiepunten zijn. Die zijn opgesplitst in 7 onderdelen. De stichting kwaliteitsregister Jeugd is in het leven geroepen voor jongeren met persoonlijkheidsstoornissen. De personen die personeelsstoornissen hebben zijn vaak angstig, irritant of soms doen ze dit door onmacht. Sommige onder ons kennen wel iemand die met zulke problemen te kampen hebben. En het is niet altijd makkelijk om door hen door te dringen. Dit is werk voor professionelen of pro’s in wording. De wetgeving is ook stick te volgen.

Juridisch kader Jeugdreclassering

Wat betekent Jeugdreclassering? Dit betekent wanneer ze een crimineel feit gepleegd hebben. Dit kan van kleine diefstal tot drugsgebruik. Hoe dikwijls ze naar hun jeugdbegeleider moeten, hangt af van hun strafbaar feit. In ons cursuspakket leren ze u welke rechten de jeugd heeft, alsook vooral welke plichten ze hebben na een crimineel feit. Het is niet altijd makkelijk voor de jeugd om aan regels en plichten te voldoen en vooral jeugd die een minder goed thuis kennen. Binnen jeugdzorg kunt u voor de jongeren veel betekenen en voor de meeste jeugd wordt dit heel erg gewaardeerd.

Werken met LIJ

We gaan u eerst leren wat LIJ de afkorting van is. Dit betekent Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen. In onze cursus gaat u meer te weten komen wat hiermee bedoeld wordt. LIJ wordt heel vaak gebruikt in de strafrechtketen.

APK: test je kennis over het Jeugdstrafrecht

In de cursus kunnen jullie uw kennis over het Jeugdstrafrecht testen. Wie denkt dat hij of zij hierover alles al weet. Ik daag jullie uit om de cursus te doen en bij uzelf te kijken of u al dan niet veel over Jeugdstrafrecht weet. Jeugdstrafrecht wordt gebruikt om jeugdige criminelen op het matje te roepen en ze lezen hun rechten en plichten en wanneer ze zich hier niet aan houden dan moeten ze op de blaren zitten.

Jeugdzorg

APK: test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming

Wie is nieuwsgierig en wilt weten wat ze al weet over het juridisch kader in de jeugdbescherming? Kom dan onze cursus volgen.  Sommige volwassenen nemen het niet zo nauw met de huidige wetgeving en mishandelen of verwaarlozen hun kinderen. Dit is zeer jammer om dit te horen, dat weet ik. Maar het gebeurt iets te vaak om onze ogen te sluiten. Daarom zijn er jeugdrechters en jeugdzorg medewerkers die ervoor zorgt dat onze jeugd niks overkomt. Het is ook soms omdat het hoofd van een jeugdig iemand zo verward is om hen voor zichzelf te beschermen.  De jeugdbescherming werkt samen met verschillende diensten. Want we hebben rechters maar ook een raad voor de jeugdbescherming die nauw samenwerken.

Ze zorgen dat de jongeren een veilig thuis hebben. We horen dikwijls op de radio of op het nieuws dat er een gezinsdrama gebeurd is en/ of iemand slaagt tot bloedens toe of zelf onlangs nog een poging tot wurging. Dit mag niet gebeuren, we moeten proberen dit te verhinderen. Want geen kind en of volwassen persoon is zo slecht om dit mee te maken.

Juridische kader jeugdbescherming

Er zijn verschillende manieren en cursussen die u leren wat we moeten weten over de jeugdbescherming in een juridisch kader. Het is ook niet simpel om te zeggen die cursus is beter dan onze cursus. Wat ik u wel kan zeggen is, dat ik weet dat het cursuspakket Jeugdzorg voor mij het meest volledige is.

Privacy in de Jeugdzorg

In elke sector moeten we zorgen dat iedereen hun privacy niet wordt geschonden. Hoe we dit kunnen doen, leren we u in onze cursus? Het is zeer belangrijk dat onze kinderen en jeugd hun privacy intact blijft. Meestal wanneer de criminele feiten niet te ernstig zijn verjaren die wanneer de jongeren 18 jaar worden. Daarom is het ook zeer belangrijk dat de mensen die in de jeugdzorg weten wat ze doen i.v.m. privacy van ieders persoon.

Hou mij vast & laat mij los

De band tussen kind (jongeren) en hun houders is zeer belangrijk, maar dit loopt soms heel stroef. De band moeten we als jeugdzorgmedewerkers proberen te verbeteren en op te bouwen. In dit onderdeel van onze cursus leert u hoe de jongeren zich voelen en of dat ze een geheim met zich meedragen. Dit is een zeer belangrijk hoofdstuk, maar toch psychologisch niet te onderschatten. Niet enkel voor onze jongeren, tevens ook voor de medewerkers in de jeugdzorg. Op sommige momenten komen ze dit dagelijks tegen. Het zou niet mogen en we willen dit iedereen behoeden maar dat gaat jammer genoeg niet.

Niemand moet iets vreselijk meemaken maar we weten dat dit toch gebeurt, hoe we het ook proberen in te dijken. Dit gedeelte geven wij u alle informatie door hoe je dit moet herkennen en wat u eraan kunt doen. In mijn opinie is het allerbelangrijkste dat een jeugdzorg medewerker moet over beschikken is een luisterend oor en discretie. We moeten trachten om het vertrouwen van hen te winnen en samen naar een oplossing te komen. Wat zeker niet altijd makkelijk is. Maar lukt u dit. Dan kunt u daar toch ontzettend blij zijn.

Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening

LVB-jongeren zijn jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De meeste jongeren die LVB hebben, gaan door een moeilijke periode. Ze begrijpen niet waarom niemand hen begrijpt. In onze cursus geven we u enkele nuttige werkwijzen die helpen om jongeren met LVB bij te staan. Want vele onder hen hebben ook gedragsstoornissen en vallen vaak door de mazen van het net binnen de maatschappij. En wij als jeugdzorg medewerkers vangen hen op en proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden. Dit is niet altijd simpel, maar wanneer je hun vertrouwen wint, is dit een heel goede zaak.

Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)

Kinderen met FAS zijn het slachtoffer van de alcohol gebruikt van hun moeder. Hoe je ze herkent? Of hoe je hiermee moet omgaan, leren we u in de cursus. Wanneer mama’s tijdens hun zwangerschap van weinig tot veel alcohol nuttigen kan dit leiden tot ernstige hersenafwijkingen bij uw pasgeborenen. En dit heeft catastrofale gevolgen op hun ontwikkeling. Want we weten al dat alles wat mama in haar mond steekt via de placenta naar hun ongeboren kind gaat. Dus wees gewaarschuwd en denkt na over wat u eet en drinkt tijdens uw zwangerschap.

Niet aangeboren hersenletsel

Wat betekent niet aangeboren hersenletsel? U gaat hier meer over te weten komen in onze cursus. Er zijn twee oorzaken: de traumatische en niet-traumatisch oorzaken. Wanneer dit door een beroerte of door een ongeval is, is dit moeilijk voor de persoon in kwestie, maar ook voor de mensen in hun omgeving. Meestal verandert het gedrag ook van de persoon die dit voorheeft en wordt niet altijd begrepen. Dit is voor beide partijen zeer frustrerend. In de (jeugd)zorg trachten we voor alle partijen hulp te bieden.

Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht?

Ook jongeren met gedragsstoornissen of jongeren die een moeilijke jeugd kennen hebben behoeften en ja ook op seksueel vlak. In sommige gezinnen is onderzoek gaan en experimenteren. In ons cursuspakket geven we jullie advies hoe jullie de jongeren hierin kunt bijstaan, wanneer ze tot bij u komen met vragen.

Digitale veiligheid voor jeugdzorg

Ook binnen de jeugdzorg worden er gegevens digitaal bijgehouden. En dit kan leiden tot cyber criminaliteit. Dus we leren u in de cursus hoe we dit kunnen beperken tot bijna vermijden. De gegevens van iedereen moeten we proberen in onze eigen handen te houden en de nodige beveiliging hiervoor gebruiken, zodat mensen met slechte bedoelingen er niets mee kunnen doen.

Traumasensitief werken

In dit cursuspakket gaat u merken dat sommige jongeren het heel moeilijk hebben of gehad hebben. Om hierin de juiste weg te vinden, kunt u onze cursus als naslagwerk gebruiken. De trauma’s kunnen verschillende dingen zijn en kunnen op zicht niet erg zijn maar ook verschrikkelijke dingen. U leert hiermee om te gaan. En er is altijd wel iemand waarmee u als zorgverlener ook kunt mee praten. Het kan gaan van niet voldoende eten te krijgen, of steun in het algemeen tot ……

Indien u meer wenst te weten over ons cursuspakket zorgleren Jeugdzorg nodig ik u uit om vandaag nog te starten met dit pakket. U gaat er geen spijt van hebben.

Cursuspakket zorgleren Jeugdzorg

Mannen en vrouwen op de werkvloer: De vooroordelen

Vooroordelen op grond van geslacht vormen een belemmering voor vrouwen op de werkplek. Of het nu opzettelijk of onbewust is, vooroordelen maken het moeilijker voor vrouwen om aangenomen en gepromoveerd te worden en hebben een…

Lees meer
16 november 2022
2 minuten
Online leren als partner in een leven lang leren

Dat wij van ZK-Academie vinden dat online leren een vast onderdeel uit zou moeten maken van het lesaanbod in het voortgezet onderwijs, zal niemand verbazen. Het aanbieden van online leerstof biedt ons immers de gelegenheid…

Lees meer
21 oktober 2022
2 minuten
Digitalisering in het onderwijs: de feiten op een rijtje.

De introductie van digitalisering in het onderwijs is een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Stap voor stap maakt het traditionele klaslokaal plaats voor virtuele klaslokalen, blended learning en hybride leeromgevingen. ZK-Academie zette wat…

Lees meer
28 september 2022
2 minuten
1 2 3 15
Contact
Zwaardstraat 16 (Oude Ambachtsschool)
2584 TX Den Haag
070-7850107
Stuur ons een bericht
© 2022 ZK Academy
apartmentcartphone-handsetmapenter-downmagnifierchevron-down