2 augustus 2022

Coulanceregeling herregistreren BIG-register

Home / Artikelen / Coulanceregeling herregistreren BIG-register

Veel oud-verpleegkundige overwegen om weer aan de slag te gaan in de zorg. Voor hen is het belangrijk dat ze zich opnieuw te laten registreren in het BIG-register. Hiervoor geldt een werkervaringseis: je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest.

Voor een aanvraag registratie na doorhaling gelden dezelfde eisen als de herregistratiecriteria waar iedere BIG-geregistreerde zorgverlener elke vijf jaar aan moet voldoen om te herregistreren. Bij de meeste aanvragen voor registratie na doorhaling is er echter de afgelopen 5 jaar niet of beperkt in het beroep gewerkt. Alleen opnieuw registreren op basis van scholing is dan mogelijk. Je moet in dat geval een Periodiek Registratie Certificaat behalen.

Verpleegkundigen die zich voor het einde van het jaar willen herregistreren voor het BIG-register door middel van een examen, worden geadviseerd om niet lang te wachten met inschrijven. Op 1 januari 2023 vervalt de coulanceregeling voor herregistratie.

De coulanceregeling werd in maart 2020 in het leven geroepen vanwege de coronacrisis. Verpleegkundigen van wie de BIG-registratie verliep, hoefden zich niet meteen te herregistreren. Dit uitstel eindigt op 31 december 2022. Alle verpleegkundigen die zich de afgelopen ruim twee jaar niet opnieuw hebben geregistreerd, zullen dat dit najaar alsnog moeten doen. Het gaat om enkele tienduizenden verpleegkundigen.

De meeste van hen kunnen zich herregistreren op grond van de werkervaringseis. Dit betekent dat iemand in de afgelopen 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige moet hebben gewerkt, ongeveer 8 uur per week.

Verpleegkundigen die niet aan deze werkervaringseis voldoen, kunnen zich door middel van een examen herregistreren. Het gaat naar schatting om 600 tot 1600 verpleegkundigen die zich op die manier - dit jaar nog - kunnen herregistreren. Om te zorgen dat er geen capaciteitsproblemen ontstaan, worden verpleegkundigen geadviseerd om zich snel in te schrijven. Ook al wordt het examen pas gepland aan het einde van het jaar.

Op ZK-Academie vind je verschillende cursuspakketen die je helpen bij het behalen van Periodiek Registratie Certificaat.

Mannen en vrouwen op de werkvloer: De vooroordelen

Vooroordelen op grond van geslacht vormen een belemmering voor vrouwen op de werkplek. Of het nu opzettelijk of onbewust is, vooroordelen maken het moeilijker voor vrouwen om aangenomen en gepromoveerd te worden en hebben een…

Lees meer
16 november 2022
2 minuten
Online leren als partner in een leven lang leren

Dat wij van ZK-Academie vinden dat online leren een vast onderdeel uit zou moeten maken van het lesaanbod in het voortgezet onderwijs, zal niemand verbazen. Het aanbieden van online leerstof biedt ons immers de gelegenheid…

Lees meer
21 oktober 2022
2 minuten
Digitalisering in het onderwijs: de feiten op een rijtje.

De introductie van digitalisering in het onderwijs is een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Stap voor stap maakt het traditionele klaslokaal plaats voor virtuele klaslokalen, blended learning en hybride leeromgevingen. ZK-Academie zette wat…

Lees meer
28 september 2022
2 minuten
1 2 3 15
Contact
Zwaardstraat 16 (Oude Ambachtsschool)
2584 TX Den Haag
070-7850107
Stuur ons een bericht
© 2022 ZK Academy
apartmentcartphone-handsetmapenter-downmagnifierchevron-down