9 juni 2022

Alles over de nieuwe Omgevingswet.

Home / Artikelen / Alles over de nieuwe Omgevingswet.

Alles over de nieuwe Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De wet treedt niet eerder dan 2023 in werking en zelfs dat is nog onzeker. Het herhaalde uitstel is niet zonder reden, want de Omgevingswet vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving willen en kunnen omgaan. Met de komst van deze nieuwe wet gaan er nogal wat zaken veranderen voor overheden en bedrijven. En dat heeft een enorme impact.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bevat regels voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Daar vallen onderwerpen onder als natuur en milieu, maar ook water, wonen, infrastructuur en de inrichting van de ruimte.

Welke bedrijven krijgen met de nieuwe Omgevingswet te maken?

Iedere ondernemer die een milieubelastende activiteit gaat starten. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu heeft of kan hebben. Denk aan het lozen van afvalstoffen, maar ook het bouwen van een groot nieuw magazijn kan ook een milieubelastende activiteit zijn. Eigenlijk moet iedere ondernemer dus wel iets van de wet afweten. Gelukkig heeft de nieuwe Omgevingswet geen effect op bestaande vergunningen.

De voorbereiding van gebiedsontwikkelingen neemt vaak een periode van minimaal een half jaar in beslag, de kans bestaat dat partijen zullen wachten met het opstarten van nieuwe projecten als er op 1 juli geen duidelijkheid is over welk regime per 1 januari 2023 voor die projecten zal gelden."

Minister Hugo de Jong (FD 9-6-2022)

Wat gaat er allemaal veranderen?

De wettekst bevat meer dan 1000 pagina’s dus het is lastig om die in een artikel samen te vatten. Wat belangrijk is voor ondernemers om goed rekening mee te houden is onder te verdelen in 3 punten:

1. Decentralisatie.

Veel verantwoordelijkheden verschuiven van het Rijk en de provincie naar gemeenten. Die maken als vertrekpunt voor hun beleid een Omgevingsplan. Dit bepaalt in grote lijnen ook de toekomst van ondernemers in een gemeente. Ga dus al vroeg in gesprek met de daarvoor verantwoordelijke ambtenaren en politici.

2. Participatie.

Van bedrijven wordt straks een proactieve rol richting gemeente en burgers verwacht. Wie een nieuwe activiteit wil starten, is er zelf voor verantwoordelijk om belanghebbenden daarover te informeren en daarbij te betrekken.

3. Aandachtsgebieden.

Voor bedrijven waar externe veiligheid een rol speelt worden ‘aandachtsgebieden’ vastgesteld. Binnen die gebieden moet een gemeente afwegen waar extra maatregelen nodig zijn om burgers te beschermen. Omdat het berekenen van de aandachtsgebieden per gemeente kan verschillen, is het nog vaag hoe gemeenten de aandachtsgebieden gaan gebruiken. Zorg daarom dat je als ondernemer goed kunt uitleggen hoe het zit met risico’s en veiligheidsmaatregelen van jouw bedrijf.

De nieuwe Omgevingswet op ZK-Academie:

Ben je werkzaam bij de overheid, projectontwikkeling, advisering, architectuur en heb je te maken met de Omgevingswet? Dan is het van groot belang om de laatste kennis in huis te hebben. ZK-Academie biedt het online Cursuspakket Omgevingswet aan. Het overzichtelijke cursuspakket bestaat uit verschillende leervormen zoals een Webinar, E-learnings en cursussen. Met een internetverbinding en een laptop, tablet of smartphone kun je waar je maar wilt leren. Bestel het pakket nu zodat je goed kunt voorbereiden op de nieuwe wet.  

Mannen en vrouwen op de werkvloer: De vooroordelen

Vooroordelen op grond van geslacht vormen een belemmering voor vrouwen op de werkplek. Of het nu opzettelijk of onbewust is, vooroordelen maken het moeilijker voor vrouwen om aangenomen en gepromoveerd te worden en hebben een…

Lees meer
16 november 2022
2 minuten
Online leren als partner in een leven lang leren

Dat wij van ZK-Academie vinden dat online leren een vast onderdeel uit zou moeten maken van het lesaanbod in het voortgezet onderwijs, zal niemand verbazen. Het aanbieden van online leerstof biedt ons immers de gelegenheid…

Lees meer
21 oktober 2022
2 minuten
Digitalisering in het onderwijs: de feiten op een rijtje.

De introductie van digitalisering in het onderwijs is een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Stap voor stap maakt het traditionele klaslokaal plaats voor virtuele klaslokalen, blended learning en hybride leeromgevingen. ZK-Academie zette wat…

Lees meer
28 september 2022
2 minuten
1 2 3 15
Contact
Zwaardstraat 16 (Oude Ambachtsschool)
2584 TX Den Haag
070-7850107
Stuur ons een bericht
© 2022 ZK Academy
apartmentcartphone-handsetmapenter-downmagnifierchevron-down